Обстеження
Обстеження

     У складі ПСК-ХАРКІВ діє відокремлений структурний підрозділ - випробувальна лабораторія натурних обстежень будівельних конструкцій. Лабораторія оснащена сучасним комплексом обладнання і вимірювальних приладів, що дозволяє їй виконувати повний спектр робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель, споруд, окремих будівельних конструкцій та інженерних систем об'єктів різного призначення. 

     Лабораторія є атестованим органом оцінки відповідності та має право проводити випробування і видавати протоколи для сертифікації будівельних конструкцій. Компетентність лабораторії підтверджена вищим органом акредитації України - Національним агентством з акредитації України, про що видано відповідний атестат.

     Залежно від поставлених цілей у складі обстеження можуть бути виконані наступні види робіт:

  • візуальне обстеження конструкцій з виявленням всіх дефектів і пошкоджень за зовнішніми ознаками;
  • обмірювальні роботи з визначення необхідних геометричних параметрів конструкцій;
  • інструментальне визначення параметрів дефектів і пошкоджень, включаючи руйнівні методи контролю;
  • визначення фактичних характеристик міцності матеріалів;
  • вимірювання параметрів експлуатаційного технологічного середовища в будівлі (споруді);
  • визначення реальної розрахункової схеми і розрахунок реальних навантажень;
  • виконання перевірочних розрахунків і розрахунок несучої здатності конструкцій за результатами обстеження.

     Крім того, за результатами обстеження, при необхідності, розробляється робоча документація на посилення (заміну) пошкоджених конструкцій та їх окремих елементів.